Individuele coaching bij leiderschap met impact

button_home_coaching_centeredOverweegt u individuele begeleiding bij de vragen die u heeft bij de impact van uw leiderschap? Door een verandering van de situatie kan uw leiderschap versterking nodig hebben.

U wordt door anderen gewaardeerd in uw werk en u hebt belangrijke dingen voor elkaar gekregen. Des te lastiger kan het zijn als u merkt dat u op dit moment niet de gewenste impact heeft in het leiderschap dat u beoogd. U realiseert zich dat het om geloofwaardigheid gaat en dat het op dit moment lastig is om de meest adequate houding, woorden en uitdrukking te vinden.
Het kan zijn dat een veranderproces waar u leiding aan geeft in een cruciale fase is gekomen die zowel flexibiliteit als standvastigheid van u vergt. Of dat u een nieuwe leidinggevende functie heeft gekregen die een andere houding en gedrag van u vragen dan waar u voorheen goed mee uit de voeten kon. U wilt zich ontwikkelen in uw leiderschapsrol om u te equiperen voor de volgende stap die u met uw organisatie wilt gaan zetten of u heeft geen zin of tijd om een intensieve managementopleiding te volgen.

Iedereen die een nieuwe opdracht of positie heeft wordt met uitdagingen geconfronteerd die uw leiderschap op de proef stellen.
Soms gaat dit heel vanzelfsprekend en soepel, vaak is er extra tijd en aandacht nodig om de goede match te vinden tussen uzelf, uw (nieuwe) rol, de opgave waar u voor staat en de mensen in de organisatie die daarbij betrokken zijn. Het is als het gaan dragen van een nieuwe jas. De oude jas was vertrouwd maar op bepaalde plekken ook wel versleten geraakt. De nieuwe jas ziet er aantrekkelijk uit, u heeft hem zelf gekozen of anderen hebben die voor u ontworpen. Nu gaat het erom dat u zich erin thuis gaat voelen en dat u in de nieuwe jas ook authentiek en effectief kunt zijn.

De nieuwe situatie vraagt zowel reflectie als oefening en actie. Reflectie op uw authentieke zelf en welke ambities u heeft in uw leiderschap, zijn juist op het moment van uitdagingen noodzakelijk omdat deze u innerlijk houvast geven in de stormen waar u in terecht kunt komen. Op regelmatige momenten met iets meer afstand kijken naar de situatie, het vraagstuk en de betrokkenen, is van belang om het speelveld goed te kennen en daar op te anticiperen. Het ontwerpen en oefenen van adequate acties waarmee u vervolgstappen zet, versterken u in uw effectiviteit.

Bij de volgende stap die u in uw leiderschap wilt zetten, overweegt u ondersteuning. Een onafhankelijke en ervaren gesprekspartner/coach is u behulpzaam bij uw professionele ontwikkeling. Iemand die bij en achter u blijft staan totdat het resultaat gehaald is, net zolang als u er behoefte aan heeft.
Individuele coaching bij de persoonlijke effectiviteit van uw leiderschap door John Cornelissen biedt u deze ondersteuning. Ik heb meer dan twintig jaar ervaring in het begeleiden van directeuren, managers en organisatieadviseurs bij hun persoonlijke optreden in werksituaties.

Hiermee bereikt u de volgende resultaten:

  • U krijgt de door u gewenste impact doordat u meer inzicht wat het effect van uw handelen is en hoe u ongewenste effecten kunt vermijden. U weet beter wanneer u ‘door moet pakken’ en wanneer u op ‘uw handen moet gaan zitten’ en actie achterwege moet laten.
  • U bent vaardiger in hoe u uw (nieuwe) rol op een soepele, meer authentieke en effectieve manier kunt vervullen. Het gaat daarbij natuurlijk niet om de nieuwe rol te ‘spelen’ maar om bepaalde aspecten van uw talenten en persoonlijkheid meer en minder naar voren te brengen.
  • U hebt een manier gevonden hoe u met de vragen die u heeft over uw effectief leiderschap in de organisatie kunt omgaan. U heeft een nieuwe basis gevonden van waaruit u de komende tijd ook nieuwe situaties met vertrouwen tegemoet kunt zien.
  • U kunt adequater handelen in de situatie omdat u meer inzicht heeft hoe u met uw opvattingen en standpunten flexibel koers kunt houden. Dat geeft een natuurlijke statuur aan uw leiderschap.

Ik doe dat door:

  • In de gesprekken met u te kijken naar de vragen die u heeft, uw actuele situatie en wat uw ambities zijn in hoe u zich verder wilt ontwikkelen.
  • U uit te nodigen te reflecteren op uw effectief leiderschap
  • Samen met u de uitkomsten te bespreken van een Waardenprofiel en een enneagramprofielvragenlijst
  • Met u te onderzoeken wat de concrete en adequate acties zijn die u kunt doen voor de gegeven situatie.
  • Met u belangrijke gesprekken en presentaties te oefenen waardoor u de voor u en de situatie passende houding en taal heeft

Opzet voor een traject Individuele coaching bij Leiderschap met impact

We starten met een kosteloos telefonisch adviesgesprek van 30 tot 45 minuten. We kunnen dat vervolgen met een persoonlijk gesprek waarbij we in overleg een opzet maken voor een traject met meerdere sessies.
U kunt daarbij denken aan het ‘Leiderschap met impact in vijf sessies pakket’. Met klanten maak ik ook afspraken voor een traject van 10 sessies of voor een traject voor onbepaalde tijd tot u vindt dat het ‘klaar’ is.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de intensiteit en de duur van het traject. Enkele voorbeelden:
‘Leiderschap met impact in vijf sessies pakket’, inclusief zelfreflectie leiderschap vragenlijst, waarden- en enneagramprofiel, vijf sessies van twee uur op locatie Overveen.
‘Leiderschap met impact in tien sessies pakket’, inclusief zelfreflectie leiderschap vragenlijst, waarden en enneagramprofiel, tussentijdse gelegenheid voor telefonische of e-mailcoaching, tien sessies van twee uur op uw locatie, inclusief reiskosten en reisuren. Prijsindicatie op aanvraag.

Is dit het goede moment om in actie te komen voor de impact van uw leiderschap?
Een eerste stap is het maken van een afspraak voor een kosteloos telefonisch adviesgesprek. In dit eerste gesprek bepalen we wat voor u de beste aanpak is. U kunt mij bellen op 023 5264684 of een bericht sturen

 

Klanten aan het woord:

image001Christa Compas Directeur Humanistisch Verbond “John ervaar ik op een prettige en relaxte manier zowel constructief als vasthoudend als dat nodig is. Zijn coaching en advisering zijn altijd gerelateerd aan de concrete werksituatie en hij heeft inzicht en overzicht om in te spelen op vragen en relevante situaties. Hij bereidt zich goed voor, heeft een precisie in zijn analyse en een prettige toon waarmee hij werkt.
Als directeur van ABC onderwijsadviseurs stond ik voor de opgave om de organisatie van gesubsidieerd naar een marktorganisatie te transformeren. Dat is geslaagd ondanks dat het een weerbarstige situatie was om medewerkers betrokken te krijgen op een andere werkwijze met klanten. 
In de organisatie was het van belang om mijn leiderschap effectief en authentiek te laten zijn zodat mensen het belang van het veranderproces zien, dat leuk gaan vinden en mee gaan doen. De impact van mijn interne optreden was belangrijk en de coaching richtte zich dus vooral op dit aspect. John’s advisering heeft daaraan bijgedragen doordat hij me liet reflecteren en anticiperen op mijn acties en mijn manier van optreden. Hij doet dat onder meer door cruciale momenten te laten oefenen. Ik heb ervaren hoe goed het is om het ook echt even proef te draaien, juist als ik het wel denk te weten. Hij is geduldig, geeft ruimte maar herinnert je ook aan de koers die je hebt ingezet. Daarnaast is hij tussen de sessies door beschikbaar voor urgente vragen.”

Directeur van een opleidingsinstituut: “Toen ik John benaderde was ik een paar maanden aan de slag in mijn nieuwe rol als directeur. Direct na mijn start kreeg ik burn-out verschijnselen en waren er vragen bij mijn bestuur of ik de goede man op de goede plek was. Ik had behoefte aan iemand die me kon ondersteunen om goed in mijn rol te komen. Ik had meteen vertrouwen in John omdat hij meteen duidelijk maakte dat hij me niet ging beoordelen, het bestuur apart coachte om tot een goede beoordeling te komen en vertrouwelijkheid garandeerde over wat hij en ik bespraken.

John onderscheidt zich van andere coaches die een paar trucjes weten op een deelgebied doordat hij een brede kennis en ervaring heeft en ik meteen aan de slag kon met waar ik op dat moment was. Hij stelt de juiste vragen waardoor ik vaak zelf tot nieuwe inzichten kom, geeft eyeopeners en komt met suggesties die ik direct in de praktijk kan toepassen.

Het traject heeft me opgeleverd dat ik snel helder had wat ik anders dan mijn voorganger moest gaan doen. Ik heb veel nieuwe zelfinzichten gekregen die met mijn persoonlijkheid en patronen te maken hebben: hard rennen is nutteloos in een eindverantwoordelijke functie, tijd hebben en tijd nemen voor reflectie, anticiperen, adequate acties te bepalen en tijd hebben voor onverwachte kwesties. Het was soms ook confronterend om in de spiegel te kijken.

Naast dat ik John een aardige en interessante vent vindt, heb ik de coaching als zeer deskundig en waardevol ervaren. Na het traject van vijf maanden heb ik van het bestuur het volledige vertrouwen gekregen om deze rol te vervullen.”

Adjunct directeur van een organisatie in de maatschappelijke dienstverlening  “Als adjunct- directeur van een organisatie in de maatschappelijke dienstverlening heb ik John Cornelissen ingeschakeld omdat bij een van onze managers onvoldoende inzicht was in de effecten van de sturing vanuit de managementtaak. Het hoofd P&O kende John van een aantal jaren geleden toen hij betrokken was bij een Management Development traject.
Ik heb John ervaren als iemand die een feilloos gevoel heeft om iemand zelf tot inzicht te laten komen en ook niet schroomt om als dat niet gebeurt op het goede moment zijn vinger op de zere plek te leggen zodat het wel boven tafel komt. Hij is rustig en helder, luistert goed, concretiseert en zorgt voor de voortgang van A naar B. Dat is prettig.
Ik had aangegeven dat ik geen coach zocht die vraagt: ‘Hoe voelt het nu’ en dat het daarbij blijft. Ik wilde iemand die zowel aandacht heeft voor wat iemand zelf meebrengt als voor wat je zou moeten kunnen in een dergelijke functie. De combinatie tussen persoonlijkheid, methoden en vaardigheden. Dat is goed gelukt. Het resultaat van dit coachingstraject voor de organisatie is dat de manager meer inzicht heeft gekregen in de effecten van het handelen en weet waar aandacht aan besteed moet worden om de goede resultaten te behouden.

Directeur-eigenaar van een organisatie in de financiële dienstverlening “Als directeur-eigenaar van een organisatie in de financiële dienstverlening heb ik me door John gedurende een periode laten coachen en adviseren in mijn leiderschap bij de veranderingen die noodzakelijk waren in mijn onderneming. Ik heb hem als inspirerend ervaren. Hij is iemand die heel goed begeleidend naast je staat bij de stappen die gezet moeten worden Hij verheldert, geeft toepasbare suggesties en structureert. Hij maakt connectie met je als persoon in je rol als ondernemer.
In deze periode heb ik veel positieve verandering kunnen realiseren zowel bij mijzelf als in mijn organisatie. Toen ik met de coaching startte wist ik dat er een andere aanpak nodig was maar had nog niet helder welke. Door de gesprekken werd me duidelijk dat we in een overgang zaten van het meeste werk zelf doen naar taken en verantwoordelijkheden overdragen naar meer medewerkers, met omzetgroei, noodzaak tot professionalisering en het aanscherpen van accountancy procedures.
Het is me ook duidelijker geworden wie ik ben als directeur-eigenaar van onze onderneming, Zowel in mijn innerlijke houding als hoe ik wil dat de dingen gaan. En dat ben ik in goed overleg gaan doen. Ik constateer dat ik veel heb bereikt in deze jaren en daar ben ik trots op. We krijgen goede feedback van klanten, we hebben een goed en leuk team, ik heb goede instrumenten voor de financiële sturing en een heldere overlegstructuur.
Ik neem initiatieven in het uitzetten van de koers en hoe dat in de uitvoering geconcretiseerd moet worden. Kortom, mede door deze coaching sta ik steviger in mijn schoenen in mijn eigen onderneming.”

Peter Tanghe

Peter Tanghe  – Projectmanager I-interim Rijk BZK / UBR – “Als Hoofd Inkoop bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau heb ik John en zijn collega leren kennen als adviseurs van de directie in een serie gesprekken die over de budgetten gingen. We hebben toen de vormgeving gevonden voor control committees waarbij de financieel directeur budgetbesprekingen voert met de afzonderlijke directeuren en hun controllers.
Ik heb hem als inspirerend ervaren doordat hij goede en soms lastige vragen stelt. We hebben praktische dingen geleerd die we dagelijks kunnen toepassen. Karakteristiek aan zijn werkwijze is dat hij de spiegel voorhoudt en dat heeft mij de overtuiging gegeven dat ik meer uit mezelf kan halen dan dat ik in eerste instantie denk. Hij heeft met ons ook gewerkt aan de manier waarop we communiceren en presenteren. Dat was niet altijd eenvoudig maar leverde uiteindelijk wel een beter resultaat op. Kortom positieve ervaringen!”

Directeur Human Resources “Als directeur Human Resources van een financiële instelling heb ik John ingeschakeld om me behulpzaam te zijn bij het meer passie en rust te brengen in de verhalen die ik houd. Vanuit mijn rol merkte ik dat het nodig was in mijn presenteren voor grotere groepen meer tijd en ruimte te nemen om een uitnodigende interactie tot stand te laten komen. Voor mij is het de uitdaging om op die momenten zowel de zakelijke als de empathische kant in balans te hebben.
Wat mij in de begeleiding van John goed bevalt is dat hij op een betrokken manier vasthoudend is. Hij benoemt op een zorgvuldige en objectieve manier waar het wel en niet de goede kant op gaat en hij denkt inhoudelijk mee. Het concrete oefenen van mijn eigen praktijksituaties is mij heel behulpzaam geweest. Dat werkt voor mij prettig.
Voor mij heeft de coaching opgeleverd dat ik dieper nadenk over wat ik echt wil brengen. Het vooraf uitschrijven van verhalen helpt me om helder te krijgen waar nog hiaten zitten. En het presenteren is makkelijker geworden, mijn verhaal staat er en ik merk dat ik rustiger ben.”

Leiderschap met impact |Bloemendaalseweg 289 | 2051 GG Overveen | Noord-Holland | Tel 023 5264684 | Mobiel 06 53449174 | johncornelissen@leiderschap-met-impact.nl