Klanten van Leiderschap met impact werken vaak in de zakelijke of maatschappelijke dienstverlening en bij de overheid: organisaties waar authentiek en effectief leiderschap wordt gevraagd. Zoals bijvoorbeeld financiële en non-profit dienstverlening, ministeries, gemeentes, consultancybureaus, , onderwijsinstellingen en organisaties in de zorg.

John Cornelissen begeleidt directeuren, managers en professionals die de impact van hun leiderschap in de dagelijkse werksituatie willen versterken.

Kenmerkend voor zijn klanten is dat ze het verschil willen maken in een evenwichtig samenspel tussen medewerkers, klanten en management. Hun omgeving is echter vaak turbulent en weerbarstig.

Een paar voorbeelden van uitgevoerde opdrachten en coachingstrajecten:

• Een algemeen directeur en zijn directieteam van een uitvoeringsorganisatie bij een ministerie begeleid ik samen met een collega bij het implementeren van een nieuwe werkwijze binnen het team. Visie ontwikkeling, strategiebepaling, sturing aan de kernprocessen en onderlinge samenwerking zijn de belangrijkste thema’s.
• Een directeur van een onderwijsadviesbureau begeleid ik bij het versterken van haar persoonlijke authenticiteit en effectiviteit gedurende een omslag naar een verzelfstandiging van de organisatie.
• Fondsmanagers/bankiers van een bank gespecialiseerd in onder meer duurzame beleggingsfondsen, coach en train ik bij het optimaliseren van hun interacties met investeerders
• Een algemeen directeur van een intergemeentelijke dienst begeleid ik bij het helder krijgen van een volgende carrierestap in het kader van een fusie.
• Een directeur-eigenaar van een financieel adviesbureau begeleid ik bij haar persoonlijk leiderschap in een fase van sterke groei van het bureau.
• Binnen het programma van de Bestuursacademie voor loco-gemeentesecretarissen verzorg ik de module persoonlijk leiderschap bij veranderprocessen.
• In het kader van een verandertraject bij een vestiging van een grote autodealerorganisatie begeleid ik als businesscoach de managementteamleden in het kader van de professionalisering van het middenmanagement.
• Binnen het programma van Sioo ‘Essentials in consulting and change’ verzorg ik de workshop Persoonlijk effectiviteit – authentiek optreden bij adviseren en leidinggeven’ voor organisatieadviseurs en leidinggevenden.

Klanten van Leiderschap met impact kwamen daarnaast onder meer uit de volgende organisaties: Achmea, ING, Triodosbank, Mercedes Benz Den Haag, ABC onderwijsadviseurs, Bureau Jeugdzorg Lelystad,  Rijkswaterstaat, Haagse Hogeschool, Grafisch Lyceum Rotterdam, Medisch Laboratorium Groningen, CMG, KPN,verschillende Gemeentes w.o. Haarlemmermeer, Hardenberg en Emmen, Universiteit Twente, Thuiszorg Rotterdam, Heerema, Gemeentewerken Rotterdam, FNV, VNU, Belastingdienst Automatisering Centrum.

De afgelopen 25 jaar werkte John Cornelissen in meer dan 250 opdrachten en programma’s met duizenden klanten en deelnemers aan deze thema’s. Hij is zowel  vertrouwd in de wereld van de directiekamer als ook op de werkvloer en alle niveaus daartussen. Klanten en deelnemers komen uit alle sectoren en branches onder meer financiële instellingen, rijks- en gemeentelijke overheid, onderwijs, zakelijke en maatschappelijke dienstverlening en MKB.

Klanten van Leiderschap met impact herkennen zich vaak in één of meer van de volgende kenmerken:
• Ze willen investeren in zichzelf om hun professionele kwaliteiten aan te scherpen en hun organisatie verder te brengen
• Ze zijn geïnteresseerd om te experimenteren met andere manieren van optreden
• Ze willen onderzoeken of ze meer effect kunnen bereiken door te focussen op helderheid, authenticiteit en zeggingskracht.

John Cornelissen coacht en traint in zijn  programma’s managers, directeuren en professionals in deze aspecten zodat zij in lijn zijn met de inhoud, de rol die ze hebben en de mensen waar het om gaat. Ze vinden de adequate acties, houding en verwoording om projecten te laten slagen en veranderingen te realiseren. Ze hervinden moed en helderheid om op een authentieke manier doelgericht resultaten te halen.

Zet een eerste stap door u aan te melden voor de artikelenserie ‘In gesprek over impact en leiderschap. U leest hierin over situaties waarbij impact op cruciale momenten nodig is en wat u hieraan kunt doen. Kosteloos en zonder verplichting.  Lees meer->

Klanten aan het woord:

Marguerithe de ManMarguerithe de Man, Programmamanager Sioo; ontwerp en innovatie “Als programmamanager bij Sioo ken ik John vanaf 1999 als docent in de opleiding Essentials in Consulting and Change, waarin hij meerdere keren per jaar een module verzorgt. Ik ervaar hem als betrokken, gedreven en onderzoekend. Met passie en bevlogenheid werkt hij met een precies doordacht concept aan de ontwikkeling van je persoonlijke optreden als professional. Ik was in eerste instantie verbaasd over de kracht van de eenvoud in zijn aanpak die er voor zorgt dat zaken tot hun essentie worden teruggebracht. Daarnaast is hij deelnemers behulpzaam om de kloof tussen weten en doen te overbruggen. Ze zijn enthousiast, vaak ook door de verrassende manier van werken die uit zijn theaterachtergrond voortkomt.
Mensen komen erachter dat het niet om het jasje gaat dat ze aangetrokken hebben en waarmee ze proberen de buitenkant op peil te houden. Dat het er om gaat wie er in zit en dat ze effectiever zijn als ze dat jasje uittrekken en met zichzelf aan de slag gaan. Ze ontdekken zichzelf weer, komen bij de essentie van wie ze zijn als adviseur in de relatie met hun klanten.
Ik vind het bijzonder te zien hoe hij met directieteams werkt. Hij ondersteunt ze door er naast te gaan staan en mee te werken. Dat is een hele oorspronkelijke aanpak die ik niet zoveel mensen zie doen. Die positie kan je alleen maar innemen als je er oprecht bent voor die klant, met liefde en aandacht. Anders gaat het niet werken en worden mensen daar oncomfortabel onder.”

Directeur Organisatie en middelen bij een gemeente
“Als directeur organisatie en middelen bij een gemeente heb ik John leren kennen bij de module Effectief leiderschap bij verandering bij de Leergang voor loco-gemeentesecretarissen van de Bestuursacademie. In dit programma heb ik John ervaren als een persoon die met veel gedrevenheid een boeiend programma heeft gebracht. Hij heeft een verrassende aanpak die zowel heel inspirerend is als ook uiterst praktisch. Ik heb veel baat gehad van de inzichten, ervaringen en aanwijzingen omdat ik ze direct in mijn eigen praktijk heb kunnen toepassen.
De vraag die voor mij actueel is hoe ik een organisatie inspireer die onder druk staat en dat mensen energie gaan steken in de veranderingen die noodzakelijk zijn. Het gaat er daarbij voor mij om dat ik dat op een korte en aansprekende manier kan doen. Mijn aanvankelijke scepsis voordat ik aan deze training begon was dat het om een cursus presenteren ging die ik wel eerder heb gedaan. Het was echter beslist geen herhaling. Het gaat dieper qua persoonlijkheid en eigen inspiratie vinden. Ik realiseerde me hoe belangrijk het is dat in verandertrajecten het management op belangrijke momenten zijn gezicht laat zien met een op de medewerkers afgestemd verhaal. Niet met lange theoretische beschouwingen maar met praktijkvoorbeelden waarbij ook het perspectief naar de toekomst wordt geschetst. Ik heb dat bij hem geleerd en ik denk dat ik me daarin nog verder kan ontwikkelen.

Lex BruijnLex Bruijn adviseur/ trainer bij Bestuursacademie “John ervaar ik als kundig, betrokken, inspirerend, overtuigend en vertrouwenwekkend. Vorig jaar ben ik met hem in contact gekomen om een bijdrage te leveren aan een leergang voor loco-gemeentesecretarissen omdat ik iemand zocht die echt tot de kern van leiderschap in verandering kon doordringen. Voor veel adjunct directeuren is dit van belang omdat zij op korte termijn doorgroeien naar de rol van gemeentesecretaris waarbij ze in een gebruikelijke cyclus van 6/7 jaar altijd met een paar grote veranderingen te maken krijgen.
Zijn manier van werken is heel intensief en zeer nuttig voor de deelnemers. De mensen gaan aan de slag aan met het veranderproject waar ze nu zelf middenin zitten. Zowel ik als programmamanager als de deelnemers zijn uiterst tevreden mede door de grote betrokkenheid die er ontstond. Mensen zeggen dat ze op een prettige maar ook duidelijke manier zicht krijgen op hun eigen functioneren met aandacht op hoe het beter kan in hun eigen werksituatie.
Het heeft mij er toe gebracht om het aantal dagdelen dat John aan dit onderdeel besteed, in de toekomst uit te breiden.”

Leiderschap met impact |Bloemendaalseweg 289 | 2051 GG Overveen | Noord-Holland | Tel 023 5264684 | Mobiel 06 53449174 | johncornelissen@leiderschap-met-impact.nl