Artikelen

Hoe word je van een praktische manager een inspirerende leider?

De waan van de dag verhindert je soms de stap te zetten van manager naar leider. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse uitvoering heeft vaak prioriteit, maar op cruciale momenten gaat het er juist om te inspireren met een visie op de toekomst en een koers voor de komende jaren. Vanzelfsprekend gezag en statuur zouden dan plezierig zijn om op een betrokken manier het gesprek aan te gaan op inhoud en resultaten. Het is lastig als je op cruciale momenten in bijeenkomsten of gesprekken merkt dat je niet de goede verwoording en impact hebt om het verschil te kunnen maken.

Lees meer

Wat je altijd deed in je leiderschap werkt nu niet, hoe krijg je weer impact?

Onlangs werkte ik met een leidinggevende waarbij het niet meer soepel loopt. Hij roept meer kritiek en tegenstand op dan hem lief is. Er is weerstand tegen genomen besluiten en de onvrede lijkt zich tegen hem te keren. Mensen vallen nu over de kleinste dingen ook over zaken die op termijn een werkelijke verbetering gaan opleveren. Hij knokt en hij vecht maar het lijkt tegen windmolens. In de raad van bestuur staat zijn optreden ter discussie. Ze zijn het wel met de koers eens maar ‘het gedoe’ zoals ze het noemen, is ongewenst.

Lees meer

Interessante nieuwe functie maar het vraagt wat anders in de manier van optreden.

Mijn kijk op dit fenomeen is dat het erom gaat of je jezelf, de nieuwe functie, de opgave waar je voor staat en de context, met elkaar in lijn kunt brengen op een manier die zowel voor jou als voor de organisatie past. Ik noem hier 3 aspecten hoewel er natuurlijk meer zijn die aandacht nodig hebben

Lees meer

Met impact voorstellen en adviezen brengen.

Het brengen van voorstellen en adviezen is voor managers en directeuren één van de cruciale activiteiten in leiderschap om positieve impact te hebben. Herkent u dat het regelmatig voorkomt dat kwalitatief goede plannen struikelen door de manier waarop ze gebracht worden? Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om de inhoud: is het een adequaat en passend plan dat aansluit bij het probleem en de context? Het is echter vaak een complexe interactie tussen jou en gesprekspartners: sluit je inhoudelijk aan en hoe ben je overtuigend? Ik noem in bijgaand artikel drie aspecten die hierbij een rol spelen.

Lees meer

Wat doe je aan de achilleshiel in je leiderschap?

Iedereen heeft een achilleshiel. Vaak zelfs meerdere. Een onopvallende maar kwetsbare plek die op onverwachte momenten pijnlijk wordt geraakt. En het leiderschap dat je nastreeft in de weg kan staan. De achilleshiel is afgeleid van de Griekse held Achilles die een hoofdrol in de Ilias van Homerus vervult. Hij was bij zijn geboorte door zijn moeder, de zeegodin Thetis, als kind in het water van de Lethe gedompeld om hem onkwetsbaar te maken. Ze moest hem daarbij wel ergens vasthouden en dat deed zij bij…

Lees meer

Hoe je in een dag je visie en een strategie formuleert

Karin en Wouter zijn managers van een afdeling in een regionaal ziekenhuis. Zij willen in één dag de visie voor de komende 4 jaar helder hebben inclusief het jaarplan voor het komende jaar. Hoe formuleer je een visie en een strategie in één dag, werkt dat dan ook? Hoe geven zij vorm aan leiderschap met impact bij een organisatieverandering? Karin en Wouter zijn ‘duaal manager’ van een ondersteunende afdeling, zoals dat in ziekenhuizen op zorgafdelingen heel gewoon is: Wouter vanuit de bedrijfskundige rol die sturing geeft…

Lees meer

Wat is je eigen rol bij een organisatieverandering?

Als directeur of manager ben je gewend om snel situaties te doorzien, een antwoord te geven, een oplossing te hebben of besluiten te nemen. Daarin zit onder meer de impact van je leiderschap en dat is ongetwijfeld een belangrijke reden waarom je deze positie hebt. Toch zijn er onderwerpen waar je niet verder mee komt en die iedere keer terugkomen. Er zijn al verschillende oplossingen voor bedacht en besluiten over genomen. Ze hebben een taaiheid waardoor je je afvraagt wat je er mee moet. Het…

Lees meer

Hoe krijg je als bestuurder impact in de samenwerking met de Raad van Toezicht?

Als bestuurder heb je bij voorkeur een constructieve en inspirerende interactie met de Raad van Toezicht of Commissarissen. Je weet elkaar te vinden bij belangrijke beslissingen, de Raad geeft een opbouwende en kritische reflectie op visie en strategie, en de controle functie vindt zorgvuldig plaats.   De samenwerking is echter helaas niet altijd optimaal. Als bestuurder kan het zijn dat je te weinig begrip krijgt voor de uitdagingen waar jij en de organisatie voor staan. Of je vraagt je af hoe je om moet gaan…

Lees meer

De 7 kritieke factoren bij het succesvol leiden van verandering

Staat u voor de taak leiding te geven aan een complexe verandering binnen uw organisatie? Veel hangt af van het welslagen van die verandering. Soms kunt u het als een worsteling ervaren om de gewenste resultaten te krijgen. De doelstellingen dreigen wellicht niet gehaald te worden. Het veranderproces kan lijken op een voortrazende trein – met onbekende bestemming – die u niet meer kunt stoppen.   Waarom is leidinggeven aan veranderen lastig? Het spel binnen het veranderproces speelt zich op verschillende velden en niveaus af….

Lees meer

Leiderschap met impact |Bloemendaalseweg 289 | 2051 GG Overveen | Noord-Holland | Tel 023 5264684 | Mobiel 06 53449174 | johncornelissen@leiderschap-met-impact.nl